Kanser tedavisine yönelik çalışmalar hiç şüphe yok ki 21. yüzyılda üzerinde en çok durulan konuların başında geliyor.