CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, itfaiyecilerin statüsünden istihdam artışına, özlük haklarının iyileştirilmesinden görevde hayatını kaybeden itfaiye erlerinin şehit, yaralananların ise gazi sayılmasına kadar pek çok sorununu Meclis gündemine taşıdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde itfaiyecilerin sorunlarını 9 önemli soruda sıralayan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Özverili çalışmalarıyla görülmeyen kahramanlarımız itfaiyecilerimizin sorunlarına ülkedeki yüzlerce itfaiyeciyle birlikte yanıt bekliyoruz. Onların özlük haklarından meslek statülerine, hastalıklarından vefatlarında şehit, yaralandıklarında gazi statüsüne konulmalarına, belediye başkanlarının verdikleri yol yıkama, park bahçe sulama hatta pankart asma gibi görev tanımlarının dışında ‘her işi yapan’ değil, yangını önleme, bunun eğitimini verme, söndürmü ve yangından kurtarmayı kapsayan bir iş tanımlarının olmasına, mesleğin toplumsal saygınlığı için TJK bünyesinde bir itfaiye koşusu yapılmasına kadar pek çok sorunlarını dile getirdik. Her başımız sıkıştığında, yangın, afet gibi en zor günlerimizde omuzlarına yaslandığımız, kurtarıcı olarak alkışladığımız itfaiye erlerimizin tüm haklarının ve çalışma koşullarının güzelleşmesi, iyileşmesi adına sorularımızın dikkate alınarak aynı zamanda birer istek olarak da değerlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun 9 sorudan oluşan önergesi şöyle;

1. İtfaiyecilik, 2016 yılında Ulusal Meslek Standartları kapsamında kısmi olarak düzenlenmesine karşın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öğretmen, sağlıkçı, asker ya da polisler gibi ayrı bir meslek olarak kabul edilmemektedir. Bakanlığınız tarafından itfaiyeciliğin meslek sınıfları kapsamına alınması konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır?

2. İtfaiye teşkilatının ve itfaiyecilerin; gerektiğinde belediye başkanının belirttiği görevleri yapan, yol yıkayan, park ve bahçeleri sulayan, halka su dağıtan, pankart asan, baca temizleyen bir kuruluş olduğu bilinmektedir. İtfaiyecilik mevzuatının sadece yangını önleme, bunun eğitimini verme, söndürme ve yangından kurtarmayı kapsayan bir iş tanımı ile yeniden düzenlenmesi konusunda bir planınız bulunmakta mıdır?

3. İtfaiyeciler, duman zehirlenmesi, yüksek ısıya bağlı yanıklar, kimyasal maddeye maruz kalma gibi sağlık risklerinin yanı sıra düşme, göçük altında kalma, travma ve trafik kazalarıyla da yüz yüze kalmaktadırlar. Ayrıca dumandan çıkan zehirli kimyasalların, deri yoluyla emilimi nedeniyle itfaiyecilere kalıcı zararlar verdiği de bilinmektedir. Bu durum itfaiyecilerin meslek hastalığı riski altında çalıştıkları anlamına gelmektedir. İtfaiyecilik, meslek hastalıkları kapsamında mıdır? Değilse neden?

4. İtfaiyeci istihdamı ile hizmetin görülmesinde ortaya çıkan riskler arasındaki doğrudan ilişki düşünüldüğünde bir zorunluluk olarak ortaya çıkan itfaiyeci istihdamının artırılması ve bu alanda standartların oluşturulması yönünde bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde ‘Fiili Hizmet Süresi Zammı’ başlığı altında düzenlenen ve madde kapsamında belirlenen işlerde çalışanlara, her yıl 60 ile 180 gün üzerinden verilen ek hizmet süresinden itfaiyeciler, alt sınır olan, 60 gün ile yararlanabilmektedir. Bu durumun yarattığı haksızlıkların önlenebilmesi için ivedilikle adım atılması ihtiyacı ortadadır? İtfaiyecilerin özlük haklarının iyileştirilmesi konusundaki çalışmalarınız hangi alanları kapsamaktadır?

6. İtfaiye hizmetleri sırasında hayatını kaybeden personelin şehit ve yaralanan personelin gazi sayılmadığı bilinmektedir. Bu durumun değiştirilmesi ve itfaiyecilerin de şehitlik mertebesine veya gaziliğe verilen ekonomik ve sosyal haklardan yararlanmalarını sağlama konusunda bir çalışmanız var mıdır?

7. İtfaiyecilerin, görevde yükselme şartları ve yıpranma payına ilişkin koşulların iyileştirilmesi amacıyla bir yasal düzenlemenin yapılması planlanmakta mıdır?

8. Özverili hizmetlerinin anısına hayata geçirilmesi itfaiyecilik mesleğinin toplumsal saygınlığını artıracağı kadar yangın, güvenlik ve sağlık alanlarında toplumsal duyarlığın güçlenmesine de katkıda bulunacağından TJK bünyesinde bir itfaiyeci koşusu organizasyonunun yapılması düşünülmekte midir?

9. Dünyanın ekolojik bir krizin eşiğinde olmasının getirdiği başlıca sonuçlar arasında tüm dünyada etkisi artan orman yangın dalgaları gelmektedir. Bu çerçevede 2020 yılı içinde İzmir’de yanan orman alanı ne kadardır? Bu alanlara yeniden ağaç dikimi için yapılmış planlamalar kapsamında ayrılmış olan kaynak miktarı nedir? Yeniden ağaçlandırma faaliyetinin bu sene yanan alanlar için tamamlanmasında öngörülen son tarih nedir?

İZMİR – BEYAZ HABER AJANSI (BHA)